top of page

Lekplatsbesiktning

Boka nu!

Varför måste man besiktiga lekplatser i Sverige?

Sedan 1 januari 1999 skall alla lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år enligt den nya Europeiska standard som då trädde i kraft. Lekplatsbesiktningen görs av en person som har kunskap och utbildning om lekplatsstandarden, plan och bygglagen, boverkets byggregler, produktsäkerhetslagen, produkt ansvarslagen samt ordningslagen.

Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år, olyckor som leder till att man söker läkarvård på akutmottagning. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor.

Ingen produkt

Ingen produkt

Våra tjänster och produkter

LEKPLATSBESIKTNING
LEKPLATSUTRUSTNING
UTEMÖBLER

Boka lekplatsbesiktning - Fast pris utan dolda avgifter

bottom of page