top of page
Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

SKU: 0010

Boka via e-post. boka@lekplatsinspektion.se  eller ring 073-033 14 06

Fast pris för 2699 kr + moms gäller om vi får bestämma när besiktningen skall ske. Tillkommer ej några andra avgifter. Besiktning vid en annan tidpunkt så tillkommer milersättning plus eventuellt traktamente enligt skatteverkets tabeller.

 

bottom of page