Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

SKU: 0010

Boka via e-post. boka@lekplatsinspektion.se  eller ring 073-033 14 06

Fast pris för 2699 kr + moms gäller om vi får bestämma när besiktningen skall ske. Tillkommer ej några andra avgifter. Besiktning vid en annan tidpunkt så tillkommer milersättning plus eventuellt traktamente enligt skatteverkets tabeller.