top of page

Reparation och installation av lekredskap

I en korrekt installerad och underhållen lekplats kan barn leka på ett säkert sätt med liten risk för fall, skada- eller strypning. Även om lekredskap ska installeras i enlighet med tillverkarens krav samt EU regler, kan lekredskapen med tiden bli farliga. Regelbundet underhåll behövs för att upprätthålla säkerheten för lekplatsutrustningen, såväl som att förlänga lekplatsens livslängd.

Vi servar och installerar i princip alla märken av lekplatsutrustning. Vi följer noga tillverkarens installationsanvisningar.

Vi hjälper till med att ta fram en underhållsplan för driften av lekplatsen. Vi kan även ta hand om underhåll och drift av lekplatsen.
Rutinmässigt underhåll och kontroll åligger ägaren av lekplatsen enligt lag. Ägare har blivit dömda i Sverige för vållande av skada på grund av utebliven årlig besiktning samt bristande underhåll. Kolla även vad erat försäkringsbolag säger.

Kontakta oss och beställ en besiktning av er lekplats. Vi erbjuder även billiga reparationer av er lekplats. Om det inte är värt att reparera så säljer vi prisvärda lekredskap från bland annat KSIL som är TUV certifierade i hela EU.

TUV är ett oberoende testinstitut som kontrollerar och testar att lekutrustning  är i enlighet med EU lag.

bottom of page