sertifikaatti2

Lekplatsbesiktning

Varför måste man besiktiga lekplatser i Sverige?

Sedan 1 januari 1999 skall alla lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år enligt den nya Europeiska standard som då trädde i kraft. Lekplatsbesiktningen görs av en person som har kunskap och utbildning om lekplatsstandarden, plan och bygglagen, boverkets byggregler, produktsäkerhetslagen, produkt ansvarslagen samt ordningslagen.

Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år, olyckor som leder till att man söker läkarvård på akutmottagning. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor.

Boka miljövänlig 

lekplatsbesiktning (100% Elbil) Fast pris 2499 kr per lekplats.

Utan dolda avgifter.

Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

Besiktning av utegym

Besiktning av utegym

Våra tjänster och produkter

Vi gör lekplatser roliga och säkra!

LEKPLATSBESIKTNING

Telefon: 073-0331406

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Sikvägen 14

56136 Huskvarna

Jönköping

Sverige

© 2016-2017 LEKPLATSINSPEKTION.SE